Health

 • โรค ข้อเข่าเสื่อม มีอาการยังไง
  โรค ข้อเข่าเสื่อม มีอาการยังไง

  ข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยจะมีอาการปวดข้อเข่า และการเคลื่อนไหวของข้อเข่าลดลง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ในบทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อม อาการที่พบได้ และวิธีการรักษาโรคนี้

  สาเหตุของโรค ข้อเข่าเสื่อม สามารถมาจากหลายปัจจัย เช่น การเกิดอาการเจ็บปวดข้อเข่าเป็นเวลานาน การเคลื่อนไหวของข้อเข่ามากเกินไป น้ำหนักที่เกินความจุของข้อเข่า และการบาดเจ็บของข้อเข่า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายไม่เพียงพอ การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม และการสูบบุหรี่

  ข้อเข่าเสื่อม

  อาการแบบไหนบ่งบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม

  ข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยเป็นการสลายของกระดูกเข่าและเส้นเอ็นที่อยู่ในข้อเข่า ซึ่งสามารถระบุได้จากอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อเข่า ดังนี้

  1. อาการปวดข้อเข่า

  อาการปวดข้อเข่าเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อม โดยอาการจะเกิดขึ้นเมื่อเคลื่อนไหวหรือใช้งานข้อเข่า เช่น เดิน ขึ้นลงบันได หรือนั่ง-ยืน อาการปวดอาจเป็นเพียงอาการเล็กน้อยในระยะแรก แต่จะเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อโรคเข้าสู่ระยะที่มากขึ้น

  2. การเคลื่อนไหวของข้อเข่าลำบาก

  การเคลื่อนไหวของข้อเข่าลำบากเป็นอาการที่พบได้ในผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อมระยะสูง โดยอาการจะเกิดขึ้นเมื่อเคลื่อนไหวของข้อเข่าไม่สามารถเลื่อนไหลได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เกิดความลำบากในการเดิน ขึ้นลงบันได หรือนั่ง-ยืน

  3. การบวมและแดงของข้อเข่า

  การบวมและแดงของข้อเข่าเป็นอาการที่พบได้ในระยะที่โรคข้อเข่าเสื่อมเริ่มรุนแรงขึ้น โดยอาการจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นเอ็นและกระดูกเข่าเสื่อมสภาพ ทำให้เกิดการอักเสบและการบวมแดงของข้อเข่า

  พฤติกรรมที่เสี่ยงเป็นข้อเข่าเสื่อม

  พฤติกรรมแรกที่เสี่ยงเป็นข้อเข่าเสื่อมคือการนั่งข้ามขา หรือที่เรียกว่า “Cross-legged” ซึ่งเป็นการนั่งที่ทำให้ข้อเข่าต้องทำงานหนักเพื่อรับน้ำหนักของร่างกาย นอกจากนี้การนั่งข้ามขายังทำให้เกิดการอักเสบของข้อเข่าได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้

  พฤติกรรมที่สองที่เสี่ยงเป็นข้อเข่าเสื่อมคือการเดินหรือวิ่งบนพื้นผิวที่แข็งแรงไม่เท่ากัน ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของกระดูกเข่ากับพื้นผิว ทำให้เกิดการสลายของกระดูกเข่าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การเดินหรือวิ่งบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเนียนยังทำให้ข้อเข่าต้องใช้แรงมากขึ้นเพื่อรับน้ำหนักของร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้

  พฤติกรรมที่สามที่เสี่ยงเป็นข้อเข่าเสื่อมคือการนั่งหรือยืนเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะเมื่อนั่งหรือยืนในท่าที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดการเอียงของสะโพก และทำให้ข้อเข่าต้องทำงานหนักเพื่อรับน้ำหนักของร่างกาย นอกจากนี้การนั่งหรือยืนเป็นเวลานานๆ ยังทำให้เกิดการอักเสบของข้อเข่าได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้

  ช่วงอายุเท่าไหร่เสี่ยงเป็นข้อเข่าเสื่อมมากที่สุด

  ข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แต่ความจริงแล้ว ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ อายุเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงอายุกลางคน ซึ่งเป็นช่วงที่เสี่ยงเป็นข้อเข่าเสื่อมมากที่สุด

  การเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลายสาเหตุ อาทิเช่น การบาดเจ็บของข้อเข่า โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับการติดเชื้อ และอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม อายุยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุกลางคน ซึ่งเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของข้อเข่ามากที่สุด

  การดูแลรักษาสุขภาพข้อเข่าในช่วงอายุกลางคนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมากที่สุด การดูแลรักษาสุขภาพข้อเข่าให้เหมาะสม เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารที่เหมาะสม และการตรวจสุขภาพข้อเข่าอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในช่วงอายุกลางคน ซึ่งเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพของข้อเข่ามากที่สุด

  ออกกำลังกายป้องกันข้อเข่าเสื่อม

  การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันข้อเข่าเสื่อมคือการเล่นกีฬาที่เน้นการเคลื่อนไหวของข้อต่อ อย่างเช่น วิ่ง โยคะ และเล่นเกมส์ที่เน้นการเคลื่อนไหว เช่น แต่งตัวเต้นรำ

  นอกจากนี้ การออกกำลังกายแบบ Strength training หรือการเล่นกีฬาที่เน้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ยังช่วยป้องกันการเกิดข้อเข่าเสื่อมได้อีกด้วย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่อยู่รอบข้อเข่า เช่น กล้ามเนื้อต้นขา และกล้ามเนื้อสะโพก

  ดังนั้น การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันการเกิดข้อเข่าเสื่อม และเพื่อรักษาสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงและมีสุขภาพดีตลอดเวลา

  การรักษาข้อเข่าเสื่อม

  ข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยเป็นการสลายล้างของกระดูกเข่า ทำให้เกิดอาการปวดและความไม่สะดวกในการเคลื่อนไหว การรักษาข้อเข่าเสื่อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างปกติ

  วิธีการรักษาข้อเข่าเสื่อมมีหลายวิธี แต่วิธีที่เป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพคือการผ่าตัดข้อเข่า การผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปสู่สภาวะปกติได้ โดยการผ่าตัดจะเปลี่ยนข้อเข่าที่เสื่อมสภาพออกและใส่ข้อเข่าเทียมแทน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสบายและไม่มีอาการปวดและความไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวอีกต่อไป

  นอกจากการผ่าตัดข้อเข่าแล้ว ยังมีวิธีการรักษาอื่นๆ เช่น การฝึกซ้อมกล้ามเนื้อของขา การใช้ยาแก้ปวด และการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว เพื่อช่วยลดอาการปวดและความไม่สะดวกในการเคลื่อนไหว แต่วิธีการเหล่านี้ไม่สามารถรักษาข้อเข่าเสื่อมได้ในระยะยาว จึงควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและการดูแลอย่างเหมาะสมต่อไป

  คำถามที่พบบ่อย FAQ

  ข้อเข่าเสื่อมเกิดจากสาเหตุอะไร

  • ข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการสลายของกระดูกเข่า ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเสียดทางของข้อเข่า หรือการใช้งานข้อเข่าเป็นเวลานานๆ โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ต้องใช้เข่าเป็นหลัก เช่น การวิ่ง การเดินขึ้นลงบันได การขึ้นลงรถ การยืนหรือนั่งเป็นเวลานาน การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสม และน้ำหนักที่เกินไป

  อาการของข้อเข่าเสื่อมมีอะไรบ้าง

  • อาการของข้อเข่าเสื่อมมีหลายอย่าง แต่อาการที่พบบ่อยคือ ปวดข้อเข่า และการเคลื่อนไหวของข้อเข่าลดลง อาการอื่นๆ ที่อาจพบได้ เช่น ข้อเข่าบวม แดง หรือร้อน ข้อเข่าเก่า หรือเสียงดังเมื่อเคลื่อนไหวข้อเข่า

  ขอบคุณรูปภาพจาก

  prachachat.net

  samitivejhospitals.com

  ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ dinningtonrugby.net

   

Economy

 • อย่าช้ารีบจองเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ตั้งแต่ 7 มี.ค.
  อย่าช้ารีบจองเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ตั้งแต่ 7 มี.ค.

  อย่าช้ารีบจองเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ตั้งแต่ 7 มี.ค.

  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า หลังเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา เพียงวันเดียวมีผู้ลงทะเบียนเข้ามาใหม่ประมาณ 30,000 คน เมื่อรวมกับผู้ลงทะเบียนในเฟสที่ผ่านมา

  ทำให้ตอนนี้มีผู้สามารถใช้สิทธิ์ในระบบประมาณ 10 ล้านคน ขณะที่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 มีจำนวนสิทธิทั้งสิ้น 560,000 สิทธิ์/ห้อง และมีระยะเวลาใช้สิทธิ์เพียง 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค.-30 เม.ย.2566 ฉะนั้น ใครที่ต้องการใช้สิทธิ์ต้องรีบจอง โดยจะเริ่มเปิดรับจองวันแรกวันที่ 7 มี.ค.2566

  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ยังกล่าวถึงแนวโน้มไตรมาส 1 ปีนี้ ซึ่ง ททท.คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยไม่น้อยกว่า 6 ล้านคน หลังจาก 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.) มีจำนวนสะสมแล้ว 4 ล้านคน เฉพาะเดือน ม.ค. มีจำนวน 2,088,832 คน และเดือน ก.พ.

  อย่าช้ารีบจองเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ตั้งแต่ 7 มี.ค.
  ขอบคุณรูปภาพจาก : thairath.co.th

  ข้อมูลล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1-26 ก.พ. มี 1,928,079 คน ส่วนแนวโน้มไตรมาส 2 ปีนี้

  คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ เช่น อาเซียน อินเดีย และจีน ขณะที่ตลอดปี 2566 ททท.ยังคงเป้าหมายรายได้รวมการท่องเที่ยว 2.38 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในกรณีดีที่สุดคาดได้ 25-30 ล้านคน สร้างรายได้ 1.5 ล้านล้านบาท ตลาดนักท่องเที่ยวไทยตั้งเป้ามีอย่างน้อย 160 ล้านคน/ครั้ง รายได้ 8.8 แสนล้านบาท

  ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าผลการตรวจ RT-PCR แก่นักท่องเที่ยวจีนก่อนเดินทางกลับประเทศจีน มีผู้ติดเชื้อไม่ถึง 1% ทำให้หวังว่าทางการจีนจะพิจารณายกเลิกมาตรการนี้ เอื้อต่อกระแสการเดินทางมาไทยมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อปลายเดือน ก.พ. ททท.ได้จัดโรดโชว์ส่งเสริมการขาย

  หนึ่งในเมืองที่จัดงานคือนครเซี่ยงไฮ้ ก่อนวิกฤติโควิด-19 พบว่าเฉพาะการเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ มีจำนวนเที่ยวบินกว่า 400 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ พอเกิดการระบาด เหลือแค่ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ แม้ตอนนี้จะเพิ่มเป็น 95 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ แต่ยังห่างไกลจากที่เคยทำการบิน.

  ขอบคุณแหล่งที่มา : thairath.co.th

  สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ : dinningtonrugby.net